skip to Main Content

Wie is Friluft

Ons website address is: https://friluft.nl.

Friluft, gevestigd aan de Pontsteeg 25, 7411 KP Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik vind jouw privacy belangrijk en ga zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Precies zoals ik zelf ook behandeld wil worden als het gaat om privacy. Op deze pagina vind je informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Friluft. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op via alexander@frilluft.nl

Persoongegevens die Friluft verwerkt

Eventuele algemene persoonsgegevens van jou verwerk ik doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf openbaar beschikbaar stelt. Feitelijk is het zo dat Friluft via de site in zeer beperkte mate gebruik maakt van het verzamelen van persoonsgegevens. De site heeft een informatief karakter en doel. Dient voornamelijk als marketinginstrument. Indien Friluft wel persoonsgegevens verzameld van jou, dan zorg ik ervoor dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. Dit kunnen de volgende (mogelijke gegevens zijn:

– voor- en achternaam
– bedrijfsnaam
– adresgegevens
– e-mailadres
– websiteadres
– telefoonnummer
– bank KvK financiële gegevens

Deze gegevens deel ik NIET met derden anders dan bij een wettelijke plicht. Alleen ik als eigenaar van Friluft heb volledig toegang tot de persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoongegevens

Friluft heeft niet de intentie gegevens te verzamelen die gevoelig zijn of liggen in de persoonlijke sfeer of websitebezoekers betreffen die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel verwerkt Friluft persoongegevens

Ik verwerk jouw (mogelijke) persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het opstellen en versturen van offertes (op verzoek).
– Het opstellen en versturen van facturen.
– Om iets te laten bezorgen.
– Om contact met je op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om wettelijke plichten uit te voeren.

Double Clutch

De video podcast Double Clutch is een activiteit van Friluft. De podcast wordt gedeeld op www.friluft.nl  en op de social mediakanalen. Onder andere YouTube en LinkedIn. De podcast dient ter inspiratie van mens en professional in leven en werk. Friluft sluit niet uit dat in de nabije toekomst de podcast op ander mediakanalen wordt gedeeld. Bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Vimeo en dergelijke. Iedere gesprekspartner wordt bij aanvang van opname t.b.v. de podcast uitdrukkelijk om mondelinge toestemming gevraagd voor het openbaar delen op social mediakanalen. Indien er zich persoonlijke omstandigheden in leven en werk voordoen, mag / kun je mij altijd een verzoek sturen (alexander@friluft.nl) om de podcast te laten verwijderen.

Nieuwsbrief

Friluft sluit niet uit dat zij in de toekomst [on]regelmatig gebruik maakt van een nieuwsbrief. Een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over mijn producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden.

Bewaringstermijn

Ik hanteer een heldere regel: ik bewaar je gegevens niet langer dan wenselijk is. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee ik de gegevens heb gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Je gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de wet.

Beveiliging

Servers en apparaten van mijn bedrijf zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Ik werk met een betrouwbare systeembeheerder die mijn systemen up to date houdt. Friluft neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot eventuele persoonsgegevens te beperken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens, mocht dat van toepassing zijn, toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via alexander@friluft.nl.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door een website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. Op mijn website maak ik geen gebruik van Friluft – cookies maar wel van Google analytics.

Google analytics

Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen verbeteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon.

Social media

Friluft maakt gebruik van verschillende social mediakanalen. Bijvoorbeeld: Facebook, LinkedIn, Pinterest en Twitter, Vimeo, Instagram en YouTube. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan Friluft gebruik maken van buttons, linken en/of contactformulieren. De social mediakanalen verzamelen informatie. De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Friluft gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

– LinkedIn (wordt actief gebruikt door Friluft)
– YouTube (wordt actief gebruikt door Friluft)
– Facebook (wellicht in de toekomst)
– Instagram (wellicht in de toekomst)
– Pinterest (wellicht in de toekomst)
– Twitter (wellicht in de toekomst)
– Vimeo (wellicht in de toekomst)

Delen van persoonsgegevens met derden

Friluft verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Links naar andere websites

Op de website tref je mogelijk links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Je kunt jouw browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kun je regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Voor meer informatie over de opties over het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van jouw browser.

Wijzigingen

Wanneer je nog specifieke vragen hebt over mijn privacy beleid dan kun je een mail sturen aan alexander@friluft.nl.
Friluft behoudt te allen tijde het recht om het privacy beleid te wijzigen.

Deventer, 1 april 2021.

Back To Top