KRACHT IN ZORG 2018-06-01T09:42:23+02:00

Project Description

Kracht in Zorg is een jonge groeiende organisatie. Met haar maatschappelijke dienstverlening als zorgaanbieder richt men zich op jeugdigen, jongvolwassenen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, ex – justitiabelen en mensen met een verstandelijke beperking. Veelal cliënten die in de reguliere zorg niet geholpen kunnen worden. Door toedoen van intensieve begeleiding en zelfstimulering creëert men voor cliënten een kans om een zelfstandig leven op te bouwen.

Als strategisch adviseur van de directie en het stafteam ga ik mij bezig houden met de toekomstige koers van het bedrijf. Vanuit een integraal planmatige aanpak werk ik aan een scherpere positionering van Kracht in Zorg. Centraal in de aanpak naar de toekomst blijft ten alle tijden de cliënt. Samen met een competent stafteam en de directie werk ik aan continuïteit, verandering en versterking van de interne organisatie en innovatie van dienstverlening en productarrangementen naar de benoemde primaire doelgroepen.

Project Details